Lista aktualności Lista aktualności

Wiosna

Zdjęcia przedstawiające prace oraz krajobrazy panujące na stawach gospodarstwa wiosenną porą.

Wiosna – od  21 maca do 21 czerwca.

Wiosna,  to najpiękniejszy okres, kiedy po długiej zimie budzi się na nowo do życia cały świat przyrody. Szczególnie można to zobaczyć i usłyszeć tam, gdzie jest woda gromadzona w stawach , gdy nadchodzi wiosenne ocieplenie i topi się śnieg  zalegający w zlewniach pobliskich rzek.

 W przypadku Gospodarstwa Rybackiego Krogulna jest to zlewnia Stobrawy i Budkowiczanki.

Jednorazowe wypełnienie wszystkich 600 ha stawów Gospodarstwa w Krogulnej pozwala zgromadzić  blisko 10 milionów metrów sześciennych słodkiej wody. Jest to 55 zbiorników wodnych, których wypełnienie osłabia falę powodziową w okresie wiosennych roztopów.  Tak przy okazji  - nie wiadomo z jakich powodów stawy hodowlane typu karpiowego nie uznaje się do tej pory w naszym kraju jako małej retencji.

Wiosną, jak widać na zdjęciach, rybacy zarybiają stawy narybkiem lub kroczkami karpia. Narybek - to małe jednoroczne karpie o wadze od 30 do 100 gram, kroczek -  to starsze dwuletnie karpie  o wadze od 150 do 300 gram .  W trzecim roku chowu z kroczka karpia uzyskuje się rybę gotową do obrotu handlowego,  zwaną handlówką.  Po zarybieniu stawów, które głównie przypada na miesiąc kwiecień,  w maju  rozpoczyna się dokarmienie ryb.  W drugiej połowie maja,  gdy temperatura wody osiągnie wartość 18 stopni C, pod nadzorem rybaków rozpoczyna się tarło karpia. To ważny i ciekawy moment  rozpoczynający cykl chowu karpia. Dojrzałe i najładniejsze okazy karpi,  wyselekcjonowane przez rybaków  w poprzednich latach,  biorą udział w akcie tarła. Samice karpia nazywane są  ikrzycami ,     a samce karpia mleczakami. Najmłodsze tarlaki są w  wieku czterech, pięciu lat,  a najstarsze w wieku piętnastu lat.  Ikra w czasie tarła  przykleja się do trawy,  która porasta na dnie tarliska czyli niewielkich płytkich zbiorników wodnych . Po kilku dniach z ikry wykluwają się młode karpie tak zwany wylęg karpia, który w ciągu pięciu pierwszych dni życia jest odławiany i przenoszony do większych i głębszych stawów. W pierwszych dniach  życia małe karpie szybko rosną odżywiając się zooplanktonem . Mając cztery tygodnie życia mogą już ważyć od 1 do 3 gramów ,  są małymi miniaturkami dorosłych ryb, które nazywamy lipcówką karpia lub narybkiem letnim.