Lista aktualności Lista aktualności

zima

Zima na stawach

Zima – od 22 grudnia do 21 marca.

Zima to najbardziej spokojny okres w pracy rybaków stawowych, pod warunkiem, że uda im się       sprzedać wszystkie karpie do 23 grudnia, co bardzo ważne po cenie,  która gwarantuje zwrot poniesionych kosztów . Rybacy którym się to udało,  osiągnęli sukces i mogą zasłużenie odpocząć po ciężkiej pracy. Niesprzedane karpie w grudniu stanowią podobny problem jak niesprzedane choinki  na święta. Styczeń, luty, marzec to miesiące przeznaczone w gospodarstwie rybackim na prace melioracyjne i remontowe. Na stawach które pozostają do wiosny bez wody odnawia się system rowów opaskowych i łowisk w stawach. Naprawia się groble i drogi dojazdowe do stawów, usuwa zbędne zarośla i zakrzaczenia.  Prace pielęgnacyjne i melioracyjne wykonuje się także w pozostałych miesiącach roku według potrzeb, głównie  maszynami  i narzędziami  znajdującymi się na wyposażeniu gospodarstwa.